Գլխավոր նպատակները

Մեր նպատակներն են՝

 • Բիզնես միջավայրի բարելավումը
 • Հանրային-մասնավոր Երկխոսության պլատֆորմի զարգացումը
 • Գործարարների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը արդար հարթակում
 • Ներդրումային միջավայրի զարգացումը և աջակցությունը օտարերկրյա ներդրողներին
 • Հայաստանյան և Եվրոպական ընկերությունների ինտեգրացիայի և համագործակցության պրոցեսի թեթևացումը
 • Օրենսդրական շրջանակի բարելավումը
 • Ընկերությունների գործարարական հմտությունների զարգացումը
 • Ցանցային հնարավորություններ և իրադարձություններ

Ինչպես ենք հասնում մեր նպատակներին:

 • Մենք հարցումներ ենք կատարում մեր կողմից ներկայացված (հիմնականում եվրոպական) բիզնեսների հետ, ինչպես նաև այդ սահմաններից դուրս
 • Մենք ստեղծում կամ բարելավում ենք հիմնավորված վերլուծություններ և մշակում կոնկրետ հանձնարարականներ (օրենսդրական դաշտն ու դրա կիրառումը)
 • Մենք նպաստում ենք բիզնես-կառավարություն երկխոսության և մոնիթորինգի զարգացմանը ստեղծելով հանրային-մասնավոր երկխոսության պլատֆորմներ
 • Մենք հեշտացնում ենք հայաստանյան, եվրոպական և ավելի լայն բիզնես միջավայրերի համագործակցությունը միջոցառումների, իրադարձությունների, ցանցերի և կոալիցիոն հնարավորությունների միջոցով: