kpmgtaxseminar2017

KMPG-ի կողմից ներկայացված հարկային փոփոխությունները

KPMG-ն 2017թ․ փետրվարի 14-ին անց է կացրել սեմինար հարկային փոփոխությունների վերաբերյալ և ներկայացրել է ՀՀ հարկային հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրական ակտերում […]

Read more