Untitled

Եվրոպական Բիզնես Ասոցիացիայի և Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի միջև կնքվեց փոխըբմռման հուշագիր նպաստելու բիզնեսների կողմից մաքուր էներգիայի օգտագործմանը

Երևան, հուլիսի 7, 2017 – «Էներգաարդյունավետությունը բիզնեսների համար» խորագրով միջոցառման ընթացքում Եվրոպական Բիզնես Ասոցիացիայի և Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի […]

Read more
MOU0

Հայաստանում գործող 14 բիզնես ասոցիացիաները ստորագրել են փոխըմբռման հուշագիր

Երևան, հունիսի 17, 2016թ․ – Հայաստանյան բիզնես ասոցիացիաների կողմից ստորագրվել է փոխըմբռնման համաձայնագիր Հայաստանում բիզնեսի զարգացման համար կարևորագույն խնդիրների վերաբերյալ: ԲԵՌՆԵԼ […]

Read more